PORTAL RASMI HOSPITAL KOTA TINGGI

NO SAMBUNGAN UNIT / BAHAGIAN DI HOSPITAL KOTA TINGGI

BIL SAMB JABATAN PENTADBIRAN
1 200 PENGARAH HOSPITAL
2 227 DEWAN MUTIARA
3 229 PEMBANTU TADBIR (PENTADBIRAN/USM)
4 230 PEMBANTU TADBIR(KEWANGAN )
5 231 KETUA PEM. TADBIR ( CC )
6 234 PENTADBIRAN (EO& IT)
7 284 UNIT HASIL
8 307 BILIK CETAK
9 310 PEN.PEG TADBIR (E/O) – KEWANGAN
10 333 STOR ALAT TULIS – PN AISYAH
BIL SAMB UNIT KECEMASAN
1 203 BILIK DR ON CALL
2 222 BILIK FUNDUS CAMERA
3 235 DEWAN BEDAH (O/T)/BILIK 15(AMBIL DARAH)
4 238 PEN.PEGAWAI PERUBATAN (Y/M)
5 239 BILIK PEMANDU
6 240 KECEMASAN (RED ZONE )
7 254 KECEMASAN (GREEN ZONE/YELLOW ZONE)
8 255 BILIK DAFTAR MASUK (BDM)
9 311 UNIT TRIAGE /SARINGAN ED
BIL SAMB JAB. PESAKIT LUAR
1 223 BILIK 8 OPD
2 236 BILIK 9 OPD ( BILIK RAWATAN )
3 242 BILIK 4 OPD
4 243 BILIK 5 OPD
5 244 BILIK 6 OPD
6 245 BILIK 7 OPD
7 249 KLINIK PAKAR (BILIK 3 )
8 250 BILIK 1 ( KLINIK PAKAR )
9 251 BILIK 2 (LAWATAN PAKAR )
10 264 KLINIK DADA/METHADONE (BILIK DR)
11 262 KLINIK DADA/METHADONE
12 272 BILIK KAD ( OPD )
13 274 KAUNTER PESAKIT LUAR ( OPD )
14 276 BILIK 10 (DIABETEK=NCD )
15 304 DMTAC
16 309 BILIK 11(DR.SYAFINAS)
17 312 LOCUM
BIL SAMB UNIT MAKMAL PATHOLOGI
1 206 TABUNG DARAH
2 207 MAKMAL KIMIA HAYAT
3 208 PEGAWAI SAINS
BIL SAMB UNIT X-RAY
1 247 KAUNTER X-RAY
2 248 JURU X-RAY KANAN
BIL SAMB UNIT SAJIAN
1 232 PEN.PEG.PENYEDIAAN MAKANAN
2 332 DIETICIAN(EN.AHMAD FAIRUS)
BIL SAMB UNIT FARMASI  PERUBATAN
1 217 KETUA PEGAWAI FARMASI
2 225 FARMASI BEKALAN WAD
3 260 UNIT MAKLUMAT UBAT / FARMASI PENGELUARAN
4 257/256 PEGAWAI FARMASI/FARMASI OPD
BIL SAMB UNIT FARMASI LOGISTIK
1 218 PEGAWAI FARMASI Y/M STOR
2 219 PEMBANTU TADBIR
3 331 PEGAWAI FARMASI Y/M BUKAN UBAT
BIL SAMB LAIN-LAIN UNIT
1 204 JURUPULIH PERUBATAN ( OCT )
2 209 PN AMIRA (PEG.KEBAJIKAN)
3 215 PENYELIA/MATRON/EN ROHAIZAT
4 226 UNIT FORENSIK
5 233 UNIT CSSD
6 241 UNIT FISIOTERAPI
7 246 UNIT HEMODIALISIS
8 263 ASRAMA JURURAWAT/ON CALL PEREMPUAN
9 271 UNIT PENGAWAL KESELAMATAN
10 278 UNIT KAWALAN JANGKITAN
11 280 UNIT KAUNSELOR/UNIT KEJURUTERAAN
12 282 UNIT KUALITI
13 326 KONSULTASI(SESI KAUNSELING)
BIL SAMB BANGUNAN 4 TINGKAT (KENANGA)
1 265 KAUNTER MASUK WAD BERSALIN
2 266 BILIK SARINGAN
3 267 BILIK DOKTOR ON CALL
4 269 DEWAN BERSALIN
6 270 BILIK MATRON NABIHA/SISTER-SISTER
7 273 BILIK SEMINAR
8 308 ON CALL L/ROOM
BIL SAMB KANAK-KANAK (KENANGA ARAS 2 )
1 275 KAUNTER JURURAWAT
2 277 BILIK SISTER ON CALL
3 278 BILIK DOKTOR
4 279 KAUNTER JURURAWAT
5 281 BILIK KETUA JURURAWAT
6 283 PANTRY
BIL SAMB WAD O&G ( KENANGA ARAS 3 )
1 285 PANTRI
2 286 BILIK KETUA JURURAWAT
3 287 WAD MULTIDISIPLIN
4 288 KAUNTER JURURAWAT
5 289 KAUNTER JURURAWAT
6 290 BILIK PROSEDUR
7 291 BILIK RAWATAN
8 292 BILIK SEMINAR
9 293 BILIK DOKTOR
BIL SAMB WAD TANJUNG L/P (KENANGA ARAS 4)
1 294/302 KAUNTER JURURAWAT
2 295 BILIK DOKTOR ON CALL
3 296 BILIK SEMINAR
4 297 BILIK DOKTOR
5 298 PANTRI
6 301 BILIK SISTER
BIL SAMB WAD –WAD
1 201/210 WAD MELOR PEREMPUAN
2 211 WAD ISO
3 214/216 WAD MELOR LELAKI
BIL SAMB UNIT REKOD PERUBATAN
1 220 PENOLONG PEG REKOD
2 221 PEMBANTU REKOD PERUBATAN
BIL SAMB KLINIK DEMAM
1 212 KLINIK DEMAM(PEG.PERUBATAN)
2 213 KAUNTER KLINIK DEMAM

Get 30% off your first purchase

X