PORTAL RASMI HOSPITAL KOTA TINGGI

 • Visi dan Misi
  • Visi

Menyediakan Perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang bersistematik, bertaraf antarabangsa dan mudah diperolehi di setiap peringkat sistem penjagaan kesihatan dalam meningkatkan kualiti kehidupan pelanggan.

  • Misi

Perkhidmatan ini diberikan oleh warga kerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan evidence based practice.

 • Objektif
  • Untuk memastikan pelanggan dapat Perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang selamat, tepat dan berkesan.
  • Untuk menyediakan satu garis panduan bagi menyediakan Perkhidmatan Pemulihan Carakerja pada tahap optimum melalui kerjasama Ahli Kumpulan Perawatan multidisciplinary team-MDT ke arah penjagaan pesakit secaramenyeluruh.
  • Untuk memastikan Pegawai Pemulihan / Jurupulih Carakerja sentiasa kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran dengan mengikuti program pembelajaran berterusan.

 

 • Waktu operasi

   Waktu operasi : 8.00 pagi – 5.00 petang. (Ahad – Rabu)

                              : 8.00 pagi – 3.30 petang (Khamis)                                                             

                              : Hari minggu dan kelepasan am (Tutup)

                              : 1.00 petang – 2.00 petang (Rehat)

Get 30% off your first purchase

X