PORTAL RASMI HOSPITAL KOTA TINGGI

OBJEKTIF

Hospital Kota Tinggi komited untuk mencapai Visi dan Misi dengan mengamalkan Budaya Kerja yang Professional Berdasarkan garis panduan semasa.

VISI

Hospital Cemerlang yang menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dan memenuhi ekspektasi pelanggan.

MISI

  • Memastikan mutu perkhidmatan yang diberikan mematuhi piawaian yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
  • Membina rangkaian kerjasama yang terbaik dengan semua fasiliti kesihatan KKM bagi meningkatkan mutu perkhidmatan
  • Menyediakan infrastruktur dan fasiliti terbaik ke arah perkhidmatan Hospital Cemerlang
  • Mewujudkan persekitaran yang sihat, kondusif serta mesra pelanggan dan warga hospital
  • Menjaga keperluan, keselamatan dan kebajikan warga Hospital Kota Tinggiagar lebih bermotivasi dan berdaya saing
  • Melaksanakan latihan yang berterusan kepada anggota bagi memastikan kompetensi dan meningkatkan kualiti perkhidmatan
  • Mengukuhkan jaringan maklumbalas dan penyampaian maklumat yang tepat, terkini dan efektif
  • Memperkasa kelestarian alam sekitar melalui pelaksanaan program kelestarian iaitu penjimatan tenaga (EM) , kualiti udara dalaman (IAQ) dan kitar semula (3R)

DASAR KUALITI

Adalah menjadi dasar, Hospital Kota Tinggi untuk komited dalam memberikan perkhidmatan berkualti tinggi dengan mematuhi garis panduan dan piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

SLOGAN 

“Hospital Beraspirasi Tinggi, Kebanggaan Kami”

Get 30% off your first purchase

X